Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXI/254/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za 2020 rokUchwała nr XXXI/253/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2020 rokUchwała nr XXXI/252/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy DobreUchwała nr XXXI/251/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Radziejoweskiego na realizację zadań własnych powiatuUchwała nr XXXI/250/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresa Garland z dnia 1 marca 2021 r.Uchwała nr XXXI/249/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowegoUchwała nr XXXI/248/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Dobre”Uchwała nr XXXI/247/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Dobre, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniaUchwała nr XXXI/246/2021 z dnia 20 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w DobremUchwała nr XXXI/245/2021 z dnia 20 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługiUchwała nr XXXI/244/2021 z dnia 20 maja 2021 - w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zbycia nieruchomości KrzywosądzUchwała nr XXXI/243/2021 z dnia 20 maja 2021 - zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania NarkomaniiUchwała nr XXXI/242/2021 z dnia 20 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2027Uchwała nr XXXI/241/2021 z dnia 20 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2021 rok