Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr II/40/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobre na lata 2023-2025Uchwała nr II/39/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Dobre"Uchwała nr II/38/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nabycia na rzecz Gminy Dobre nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Dobre - Wieś, SzczeblotowoUchwała nr II/37/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie wyrazenia pozytywnej opinii w przedmiocie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym KrzywosądzUchwała nr II/36/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia Gminy Dobre do Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania pn. "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"Uchwała nr II/35/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy DobreUchwała nr II/34/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie UłomieUchwała nr II/33/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie SzczeblotowoUchwała nr II/32/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie SmarglinUchwała nr II/31/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie PrzysiekUchwała nr II/30/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie NarkowoUchwała nr II/29/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie KrzywosądzUchwała nr II/28/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie KoszczałyUchwała nr II/27/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie KłonowoUchwała nr II/26/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dobre - WieśUchwała nr II/25/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dobre - KoloniaUchwała nr II/24/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie DobreUchwała nr II/23/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie DębyUchwała nr II/22/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie CzołpinUchwała nr II/21/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Byczyna - KoloniaUchwała nr II/20/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie ByczynaUchwała nr II/19/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie BronisławUchwała nr II/18/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie BorowoUchwała nr II/17/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bodzanowo DrugieUchwała nr II/16/2024 Rady Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie BodzanowoUchwała nr II/15/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2028Uchwała nr II/14/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 20 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2024 rokUchwała nr I/13/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy DobreUchwała nr I/12/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki społecznej Rady Gminy Dobre i ustalenia przedmiotu działania tej KomisjiUchwała nr I/11/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Gminy Dobre i ustalenia przedmiotu działania tej KomisjiUchwała nr I/10/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobre i ustalenia przedmiotu działania tej KomisjiUchwała nr I/9/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy DobreUchwała nr I/8/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy DobreUchwała nr I/7/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie ustalenia liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Gminy DobreUchwała nr I/6/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy DobreUchwała nr I/5/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy DobreUchwała nr I/4/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy DobreUchwała nr I/3/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy DobreUchwała nr I/2/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Prezwodniczącego Rady Gminy DobreUchwała nr I/1/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Dobre