Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXI/435/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2024-2028Uchwała nr LXI/434/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre Uchwała nr LXI/433/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatkuUchwała nr LXI/432/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr LXI/431/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - w sprawie opłaty targowejUchwała nr LXI/430/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - zmieniająca uchwałę Nr LX/419/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujacych się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LXI/429/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - zmieniająca uchwałę Nr LX/418/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LXI/428/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobre na lata 2023-2025Uchwała nr LXI/427/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Dobre z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"Uchwała nr LXI/426/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2027Uchwała nr LXI/425/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 października 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rok