Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIII/319/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców w zakresie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w ByczynieUchwała nr XLIII/318/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobre na rok szkolny 2022/2023Uchwała nr XLIII/317/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej RadziejowaUchwała nr XLIII/316/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobre na rok 2022Uchwała nr XLIII/315/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina DobreUchwała nr XLIII/314/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Dobre oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handluUchwała nr XLIII/313/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2027Uchwała nr XLIII/312/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2022 rokUchwała nr XLII/311/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2027Uchwała nr XLII/310/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2022 rokUchwała nr XLII/309/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobre absolutorium za 2021 rokUchwała nr XLII/308/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobre za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2021 rokUchwała nr XLII/307/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobre wotum zaufaniaUchwała nr XLII/306/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy DobreUchwała nr XLII/305/2022 z dnia 01 czerwca 2022 - w sprawie przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Dobre”