Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXVI/480/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy DobreUchwała nr LXVI/479/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre na rok 2024Uchwała nr LXVI/478/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w DobremUchwała nr LXVI/477/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie przystapienia do sporządzenia planu ogólnego gminy DobreUchwała nr LXVI/476/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy DobreUchwała nr LXVI/475/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/474/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/473/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/472/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/471/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/470/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/469/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/468/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/467/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/466/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr LXVI/465/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LXVI/464/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnejUchwała nr LXVI/463/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w DobremUchwała nr LXVI/462/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym ,,Śawiat Malucha" w Dobrem Uchwała nr LXVI/461/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rokUchwała nr LXVI/460/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024 - 2028Uchwała nr LXVI/459/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 12 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2024 rok