Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LII/364/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy DobreUchwała nr LII/363/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr LII/362/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobre na lata 2023-2025Uchwała nr LII/361/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr LII/360/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr LII/359/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2027Uchwała nr LII/358/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Dobre na 2022 r.Uchwała nr LI/357/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań własnych powiatuUchwała nr LI/356/2022 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowejUchwała nr LI/355/2022 Rada Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2022 rokUchwała nr L/354/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduUchwała nr L/353/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstwUchwała nr L/352/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy DobreUchwała nr L/351/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy DobreUchwała nr L/350/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie opłaty targowejUchwała nr L/349/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na rok 2023Uchwała nr L/348/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na rok 2022Uchwała nr L/347/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rokUchwała nr L/346/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2027Uchwała nr L/345/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2027Uchwała nr L/344/2022 z dnia 08 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2022 rok