Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXIV/452/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomaganeUchwała nr LXIV/451/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychUchwała nr LXIV/450/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniajaca uchwałe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobre na lata 2023-2025Uchwała nr LXIV/449/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2027Uchwała nr LXIV/448/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rokUchwała nr LXIII/447/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Świat Malucha" w Dobrem i nadania statutuUchwała nr LXIII/446/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy DobreUchwała nr LXIII/445/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028Uchwała nr LXIII/444/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028Uchwała nr LXIII/443/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Uchwała nr LXIII/442/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2024 rokUchwała nr LXIII/441/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024-2028Uchwała nr LXIII/440/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 15 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rok