Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LV/390/2023 z dnia 28 marca 2023 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LV/389/2023 z dnia 28 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2027Uchwała nr LV/388/2023 z dnia 28 marca 2023 - zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rokUchwała nr LIV/387/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego naprawy lub przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266Uchwała nr LIV/386/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy DobreUchwała nr LIV/385/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rokUchwała nr LIV/384/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała nr LIV/383/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroliUchwała nr LIV/382/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy DobreUchwała nr LIV/381/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczychUchwała nr LIV/380/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy DobreUchwała nr LIV/379/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę DobreUchwała nr LIV/378/2023 z dnia 07 marca 2023 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre w 2023 roku”Uchwała nr LIV/377/2023 z dnia 14 marca 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobre na lata 2023-2025Uchwała nr LIV/376/2023 z dnia 07 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2027Uchwała nr LIV/375/2023 z dnia 07 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rok